Фото на червоному тлі Ігор Миколайович Пістунов
доктор технічних наук
професор кафедри економіки та економічної кібернетики

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" м.Дніпро

дійсний член Академії інженерних наук України

Маю подяки від керівництва навчальних закладів

Стажування в інших навчальних закладах      Мої студенти-дипломанти      Мої наукові розробки в начальному процесі

Емблема ЕКІТ
Емблема НГУ
Народився у м. Дніпропетровську в 10 листопада 1951 р., українець. Закінчив у
1969 р. СШ №2, а у 1974 р. -Дніпропетровський гірничий інститут
за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка".
    
    Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності: з 02.08.74 по 31.10.77 року – молодший науковий співробітник, аспірант кафедри математичних методів дослідження операцій; з 02.11.77 по 17.05.79 роках – служба в Радянській Армії; з 25.06.79 по 29.01.80 – старший інженер лабораторії електронного моделювання Інституту чорної металургії (Дніпропетровськ); з 01.02.80 по 31.12.90 роках – науковий та старший науковий співробітник науково-дослідної частини Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту; з 02.01.91 по 31.08.2000 р. – заступник директора з наукової роботи НВО ‛Дніпро‛; з 01.09.2000 р. – доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій НГУ; з 01.01.07 – професор кафедри інформаційних систем і технологій ДДАУ, з 16.07.07 – професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій НГУ,нині професор кафедри економіки та економічної кібернетики НТУ "ДП".
    Кандидатську дисертацію захистив 15.11.88 р. у спеціалізованій вченій раді Калінінського (нині м. Тверь, Росія) політехнічного інституту на тему "Моделювання вузлів тертя, які працюють в короткочасних, нестаціонарних режимах". Докторську дисертацію захистив 26.06.06 р. у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету м. Київ на тему «Моделі і методи оптимізації триботехнічних характеристик ковальсько-штампувального обладнання».
      Як видно з біографії, отримавши кібернетичну освіту і ставши інженером-електриком, я зміг захистити дисертації з механіки, а тепер займаюся економікою, але в кожному науковому напрямку я сповідую один принцип: будь-які явища у світі можна описати, застосовуючи прийоми кібернетики і прикладної математики.
        Обравши одну зі вказаних нижче тем, ви можете у цьому пересвідчитися.
Мої навчальні
посібники
Відеозаписи
моїх лекцій
Мої винаходи та статті
з технічних наук
Мої публікації
з економіки
Мої найкращі
дипломники
Мої літературні та
історичні твори
Поточні
оцінки
Мій розклад для
денного відділення
Доступ до групи
у Teams
Наукові
держбюджетні теми
Корисні посилання Дисертації, створенню
яких я сприяв
Я допомагаю нашій армії. Вже надіслав 380 тисяч Допомога ЗСУ Копірайт Пістунова - напишіть відгук на сайт